خرید حق اشتراک

بنستانهای کافه و رستوران

کلبه قهوه

کلبه قهوه

بلوار دانشجو
%30 تخفیف 70,000 تومان 100,000
کافه رستوران اردیبهشت

کافه رستوران اردیبهشت

خیابان سرابی
%46 تخفیف 23,000 تومان 50,000
کافه رستوران طهرون

کافه رستوران طهرون

خیابان سرابی
%28 تخفیف 25,000 تومان 34,000
رستوران نارنج

رستوران نارنج

امام خمینی جنوبی
%10 تخفیف 27,000 تومان 30,000
کافه رومنس

کافه رومنس

خیابان سرابی
%40 تخفیف 30,000 تومان 50,000
کاسه سنتی گلستان

سفره خانه سنتی گلستان، تنگه مینودشت

تنگه مینودشت
%33 تخفیف 8,000 تومان 12,000
کافه

کافه تورین با منوی باز

طالقانی شرقی
%20 تخفیف 16,000 تومان 20,000