خرید حق اشتراک

بنستانهای باشگاه های ورزشی

باشگاه ورزشی بانوان 360

باشگاه ورزشی آقایان و بانوان 360

خیابان نامجو
%30 تخفیف 117,000 تومان 168,000
باشگاه ویژه بانوان خورشید

باشگاه ویژه بانوان خورشید

خیابان دانشگاه
%12 تخفیف 75,000 تومان 85,000
مدرسه فوتسال ملی پوشانَ

مدرسه فوتبال ملی پوشان

بلوار دانشجو
%38 تخفیف 60,000 تومان 96,000
بدن سازی

باشگاه بدن سازی خلیل

چای بوئین
%25 تخفیف 60,000 تومان 80,000
باشگاه کاراته

باشگاه ورزشی کاراته تختی زیر نظر ا ...

امام خمینی
%30 تخفیف 35,000 تومان 50,000